Vấn đề khi bỏ thuốc lá

Những thách thức khi bỏ thuốc lá

Nhiều người hút thuốc phải vật lộn với việc cai nghiện và thèm thuốc khi họ bỏ thuốc, nhưng vẫn có những cách để đối phó với những thách thức tạm thời này. Tìm hiểu thêm về cảm giác thèm ăn và trượt, đồng thời nhận các mẹo để đối phó với chúng. Ngay cả những thách thức như căng thẳng và tăng cân có thể được quản lý nếu bạn chuẩn bị sẵn sàng.