Cảm giác thèm ăn và kích thích

Cảm giác thèm ăn là một phần bình thường của việc bỏ thuốc, nhưng chúng có thể khó giải quyết. Ngay cả khi bạn đã không hút thuốc trong một thời gian, một số tác nhân nhất định có thể khiến cảm giác thèm ăn quay trở lại. Hiểu cảm giác thèm ăn của bạn và các yếu tố gây ra chúng, sau đó bạn có thể lập kế hoạch để vượt qua chúng.