Xử lý căng thẳng

Một số người hút thuốc để cố gắng đối phó với căng thẳng. Khi bỏ thuốc lá, họ có thể thay thế bằng những hành vi không lành mạnh khác không giải quyết được nguồn gốc của căng thẳng và thậm chí có thể làm cho căng thẳng trở nên tồi tệ hơn. 

Điều này có thể khiến việc bỏ thuốc trở nên khó khăn hơn. Hiểu mối liên hệ giữa căng thẳng và hút thuốc và lên kế hoạch trước để tìm ra những cách tốt hơn để đối phó với căng thẳng trong khi bỏ thuốc và sau đó.